poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięto informację o tygodniu mediacji

Sąd Rejonowy w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

NIP: 125 - 05 - 59 - 364


PREZES SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

INFORMUJE, IŻ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017R.

OBCHODZONY BĘDZIE MIEDZYNARODOWAY DZIEŃ MEDIACJI,

NATOMIAST W DNIACH 16-20 PAŹDZIERNIKA 2017R.

OBCHODZONY BĘDZIE TYDZIEŃ MEDIACJI.  

Więcej informacji w zakładce "MEDIACJE". 


Uchwała numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie
podjęta na zebraniu w dniu 26 września 2017 roku
w sprawie sytuacji kadrowej Sądu Rejonowego w Wołominie


Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie:8.00 - 16.00.
Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Wołominie: 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 18.00
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30 

Telefon do Czytelni Akt: (22) 787 28 49

Buro Podawcze:
poniedziałek: od godz: 09.00 do godz. 16.00 (składanie dokumentów w godzinach 16.00 - 18.00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.30

Kasa Sądu:
poniedziałek: od godz: 11.00 do godz. 17.30 (przerwa: 12.40-13:00)
wtorek - piątek: od godz. 9.00 do godz. 15.30 (przerwa: 12.40-13:00)

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W KASIE SĄDU:

- NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ;

- NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZWROTU OPŁATY SĄDOWEJ;

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZED DOKONANIEM ZAKUPU OPŁATY SĄDOWEJ PROSIMY O UPEWNIENIE SIĘ W STANOWISKACH INFORMACYJNYCH BIURA OBSŁUGI INTERESANTA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY DO POSZCZEGÓLNYCH WNIOSKÓW. 

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów:
- w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego:  (22) 776 21 44, (22) 776 28 15;

- w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85; 
- w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55;
                                           V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
- w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
- w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 3 PAŹDZIERNIKA 2016R. W SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE ZOSTAŁ  URUCHOMIONY PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO. 

 W CELU UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI PROSIMY O PRZEJŚCIE DO ZAKŁADKI "PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO". 

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

Kontakt elektroniczny - w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie elektronicznego kontaktu z Sądem Rejonowym w Wołominie proszę przejść do zakładki - Struktura Organizacyjna - Biuro Obsługi Interesanta i stosować się do wskazań Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.


Numery rachunków bankowych:


dochody budżetowe
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych,  koszty sądowe)
78 1010 1010 0071 0022 3100 0000

rachunek sum na zlecenie
(zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA, opłata w kwocie 5 zł - opłata stała - za dokonanie wpisu do Rejestru Spadków)
84 1130 1017 0013 4407 1820 0006

rachunek sum depozytowych
(wadia, czynsze, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia i inne depozyty)
06 1130 1017 0021 1001 2990 0004

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(rozliczenia pracowników z tytułu działalności ZFŚS, spłata pożyczek)
98 1010 1010 0071 0018 9110 0000

rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki)
14 1130 1017 0013 4407 1820 0005

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
■imię i nazwisko / nazwa firmy/;
■wydział, którego wpłata dotyczy;
■sygnatura akt / numer księgi wieczystej;
■numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kontakt z Sądem Rejonowym w Wołominie tylko przez formularz na stronie ePUAP.

Aktualności

DZIEŃ WOLNY w dniu 12 listopada 2018r.

08.11.2018

 Szanowni Panstwo, 

w związku z Ustawą z dnia 7 listopada 2018r o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej , dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Wołominie w dniu 12 listopada 2018r. jest zamknięty.  

DZIEŃ WOLNY w dniu 2 listopada 2018r.

26.10.2018

 Uprzejmie informujemy, iz zgodnie z zarządzeniem nr 38/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie, dzień 2 listopada 2018r. jest dniem wolnym. 

W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Wołominie w dniu 2 listopada 2018r. jest zamknięty. 

DZIEŃ 6 PAŹDZIERNIKA 2018R. DNIEM PRACUJĄCYM DLA PRACOWNIKÓW SĄDU

05.10.2018

Zgodnie z zarządzeniem Pana Prezesa i Pani Dyrektor nr 38/2018 z dnia 22 listopada 2018r. dzień 6 października 2018r. jest dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie.

Kasa Sądu

30.07.2018

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN LOSOWYCH KASA SĄDU W DNIU DZISIEJSZYM tj. 30 LIPCA 2018 R. BĘDZIE NIECZYNNA.

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA KASY SĄDU OD 1.08.2018r.

18.07.2018

Uprzejmie informujemy, iż od 1 sierpnia 2018r. nastąpi zmiana godzin urzedowania KASY SĄDU:

poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 17.30 (przerwa 12.40 - 13.00)

wtorek - piątek: od godz. 08.30 do godz. 15.15 (przerwa (12.40 - 13.00). 

I Kongres Szkoleniowy Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego w Wołominie

29.06.2018

 W dniu 25 czerwca 2018 roku w udostępnionym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego - Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka”, odbył się pierwszy w historii sądu Kongres Szkoleniowy Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego w Wołominie: „Stan obecny, zagrożenia i wyzwania – perspektywy rozwoju w kuratorskiej służbie sądowej” zorganizowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie – Pana Mariusza Matusika.Opublikował: Rafal Kulis
Publikacja dnia: 18.10.2017
Podpisał: Beata Dzięcioł
Dokument z dnia: 17.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 120 352